“İyi bir lider, zayıf birliklerden verimli hizmet alabilirken, tam tersine, zayıf bir lider, en iyi askerlerin moralini bozarak onları verimsizleştirebilir.”  John J. Pershing

Bu ifade bugün iş dünyasının liderleri için geçerlidir. İyi veya kötü bir liderliğin; şirket üretkenliği ve başarısı üzerinde doğrudan etkisi vardır.

İyi Bir Lider Nasıl Olmalı? Liderler Nasıl Davranır?

Kötü Liderlik Alışkanlıkları

Zayıf liderlik becerileri bir şirketin başarı şansını olumsuz etkileyebilir. Bir liderin tutumu ve eylemleri büyük ölçüde çalışanları tarafından da yansıtılır. Şirket hedeflerini önemsemeyen, tutarlılığı süreklilik ilişkisinden uzak, işleri asgari çabayla gerçekleştiren veya ara sıra devamlılığını sağlayan bir yönetici, çalışanlara standartların altındaki iş performansının kabul edilebilir olduğunu benimsemede rol oynar. Otorite kavramını tam anlamıyla şirket prensiplerine yerleştirememiş işletmelerin genelinde müşteri sorunlarıyla geçen kayıplar iş hacmine yada çalışan performansına olumsuz etki eder. Şirketlerin bir kuralı uygulamadaki sorumsuzluğu o ortamdaki çalışma ciddiyetinin kaybolmasına neden olacağı gibi, çalışanlar tarafından heveslendirmeyen işlerde başarısızlık istatistiği oldukça fazladır.

Kötü Liderlik Alışkanlıkları

Zayıf liderler genellikle iletişim becerilerinden yoksundur. Bu durum yönetim ve çalışanlar arasında bir boşluk yaratır. Üst yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişim, alt çalışanlarla motive edici, ilham verici ve iş ilişkisi kurmanın altın anahtarıdır. Şirket silsilesi uzun bir kuyruk olmasa dahi her işin ve insanın doğası gereği süreci yürütmek için iletişim kurma ihtiyacı hep olacaktır. Siz iletişim kurmak konusunda yetersiz kalan bir lider oldukça çatlakların ana mimarı olmanız kaçınılmazdır. Güçlü bir lider, çalışanlara işleriyle gurur duymaları için ilham verebilir, motive edici yöntemler geliştirebilir, yaşanılan olumsuzluklar üzerine konuşmalar yapabilir ve bunun gibi bir çok detay… İletişim kurmaktan kaçınmayın.

Bir Liderin Temel Nitelikleri

Bir Liderin Temel Nitelikleri

Etkili bir lider, yöneticilerin, çalışanların nasıl davranmasının beklendiğinin nihai örneği olması gerektiğini anlar. İyi liderler, istedikleri gibi gelip gitmek için yönetim statüsünden yararlanmazlar. Yöneticiler dakik olduklarında ve görevlerini yüksek standartlar, etik ve dürüstlükle yerine getirdiklerinde, çalışanlar da aynı şeyi yapma konusunda ilham alır. Zavallı liderler, genellikle çalışanlar için zararlı ve kafa karıştırıcı olan “dediğim gibi yap, yaptığım gibi yap” zihniyetine sahiptir.

Çalışanları Etkili Bir Şekilde Yönetmek

Çalışanları Etkili Bir Şekilde Yönetmek

İyi bir lider, şirketin başarısının veya başarısızlığının büyük ölçüde çalışanlarına bağlı olduğunu bilir. Etkili liderler net talimatların, beklentilerin, iletişimin ve yapının yerinde olmasını sağlar. Zayıf yöneticiler, liderlik pozisyonuyla gelen otoritenin, çalışanlara çocuk muamelesi yaparak ya da daha azı gibi davranarak önemsizleştirebilir. Çalışanlar, kendilerine kötü davranan, iltimas gösteren, inisiyatif kullanmayan veya olumsuz bir tavır sergileyen bir lideri dinlemeye ve önemsemeye kapalıdır. İyi liderler çalışanları dinler, fikirlerine ilgi gösterir ve beklentileri aştıkları için onları ödüllendirir. İşyerinde sorunlar ortaya çıktığında, onlarla şirket kurallarını uygulayacak şekilde ilgilenir, her bir tarafa kendi tarafını söyleme şansı verir ve ilgili tüm kişilerin itibarını korur. 

Uzun Vadeli Hedefler

Liderlik becerileri gelişmemiş kişiler uzun vadeli bir vizyondan yoksundurlar, bunun yerine yalnızca günlük iş hedefleri önemsenir. İyi bir lider tarafından ise; mevcut projelere ek olarak gelecek hedefleri de akıllarında tutar ve şirketin nereye gitmesi gerektiğini düşünürler. Bu tür odaklanma, şirketin misyonunu, değerlerini ve yönünü korumaya yardımcı olur, sürekli olarak işin ilerlemesini sağlar ve başarı şansını artırmak için değişen koşullara uyum sağlar.

Uzun Vadeli Hedefler